Historia Gminy Fajsławice

Historia gminy sięga początków XV wieku. Według źródeł historycznych wieś Fajsławice początkowo nosiła nazwy: Wojsławice, Falisławice, Chwalisławice.

Ważniejsze fakty z dziejów Gminy Fajsławice:

1413r. – pierwsze wzmianki o Fajsławicach. Wieś była wówczas własnością szlachecką.

1413 – 1429r. – dziedzicem Fajsławic był zwierzchnik kolegiaty w Wiślicy – Sięgniew z Rudna.

1542 – 1676r. – Fajsławicami rządził ród Falisławickich, od których pochodzi obecna nazwa miejscowości. Okres ten wyróżnił się w historii gminy wielkim napływem wyznawców arianizmu do Siedlisk i Suchodół.

1569r. – Mikołaj Suchodolski z Suchodół został najwyższym intendentem wyznania ariańskiego w Polsce.

1571r. – pierwszy duży napływ arian do Siedlisk z Lublina po ich wypędzeniu z tego miasta.

1645 – 1658r. – Siedliska przeżywały istne najazdy wielkich rzesz wyznawców arianizmu. Miało to wpływ na zwiększenie dochodów ludności ze sprzedaży produktów rolnych.

XVIII wiek – Fajsławice stały się własnością rodziny Bielskich, a następnie Ołtarzewskich.

1757r. – z inicjatywy ówczesnych panów wsi Fajsławice został zbudowany drewniany kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Usytuowany był on na „Górce poariańskiej”, gdzie obecnie znajduje się stary cmentarz.

1791 – 1795r. – wybudowano w Fajsławicach nowy kościół według projektu Joachima Hempla.

1809r. – władze Księstwa Warszawskiego utworzyły Samodzielną Gminę Fajsławice.

24 sierpnia 1863r. – powstańcza Bitwa pod Fajsławicami. Oddziały powstańców dowodzone przez Krysińskiego, Wagnera i Ruckiego pod komendą naczelną generała Heydenreicha (pseud. Kruk) poniosły klęskę w boju z Rosjanami.

26 września 1939r. – Niemcy rozpoczęli atak na Boniewo i Fajsławice. W trakcie trzech faz aktu trwającego cały dzień wojska niemieckie dopiero późnym wieczorem przełamały polską obronę. Najeźdźcy palili budynki gospodarstw, w efekcie czego spłonął budynek Urzędu Gminy w Fajsławicach. Ogółem straty polskie wyniosły 14 żołnierzy, w tym trzech junaków.

29 września 1939r. – Fajsławice zostały zajęte przez wojska sowieckie. Dla utrzymania ładu i porządku powstała milicja obywatelska. Wkroczenie Armii Czerwonej wywołało radość wśród służby dworskiej i uboższej części społeczności wiejskiej.

5 października 1939r. – wojska niemieckie ponownie zajęły Fajsławice. Od tego momentu rozpoczęła się okupacja trwająca niemal pięć lat. Pozostawiła ona po sobie ogromne zniszczenia wśród inwentarza, zabudowy oraz ludności.

1999r. – w wyniku reformy administracyjnej kraju gmina Fajsławice wróciła do powiatu krasnostawskiego.