Kontakt

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Fajsławice, podane dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi.

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej Administratora danych można się zapoznać klikając na link: Klauzula informacyjna

URZĄD GMINY FAJSŁAWICE

FAJSŁAWICE 107

21-060 FAJSŁAWICE

tel. 81 585 30 02
faks. 81 585 30 02
e-mail : 
[email protected]

www.fajslawice.eu
NIP: 713-10-45-998

REGON: 000532429

Urząd Gminy Fajsławice

pracuje w następujących godzinach

poniedziałek       8:00 - 16:00
wtorek - piątek  7:30 - 15:30

 

Starostwo Powiatowe Krasnystaw

Wydział Komunikacji Oddział Zamiejscowy w Fajsławicach

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Czwartek 7:30 – 15:30

Przyjmowanie interesantów do godziny 14.30

w poniedziałki  do godziny 15:00

I piętro Urzędu Gminy, pokój nr 15

Tel. Kontaktowy 81 585 30 61

 

 Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Gminy Fajsławice w banku:

BS Krasnystaw O/Fajsławice

15 8200 1034 2004 3400 0299 0001

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Urząd Gminy Fajsławice

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna skrzynka podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; (Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne)
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00 – 15:00) do Sekretariatu Urzędu Gminy Fajsławice mieszczącej się w pokoju nr 2  na następujących nośnikach danych:
 1. Dyskietka 1,44 MB
 2. Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
 3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone